Niniejsza Witryna jest zgodna z Ogólną Dyrektywą o Ochronie Danych 2016/679 ("GDPR"), wykorzystującą technologię "Prywatność w fazie projektowania".
Dla celów obowiązującego prawa UE w zakresie ochrony danych osobowych jesteśmy "administratorem danych" danych osobowych.
Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które zbieramy, logując się na swoje konto.
W każdej chwili możesz przeglądać, zmieniać, pobierać i usuwać swoje dane osobowe.

Polityka plików cookie
Masz do wyboru ciasteczka.
Na naszym pasku polityki Cookie możesz włączyć lub wyłączyć ciasteczka i w każdej chwili zmienić swój wybór. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, niektóre części Witryny mogą nie działać.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa prywatności.

Gromadzimy minimalną ilość informacji o Tobie, która jest proporcjonalna do zapewnienia satysfakcjonującej usługi. Polityka ta określa rodzaj procesów, które mogą prowadzić do gromadzenia danych o użytkowniku.

Zebrane informacje

Możemy zbierać niektóre lub wszystkie informacje, które nam podasz w zależności od rodzaju transakcji, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, wraz z danymi na temat korzystania z witryny internetowej. Inne informacje, które mogą być od czasu do czasu potrzebne do przetworzenia wniosku, mogą być również gromadzone w sposób wskazany na stronie internetowej.

Informacje Zastosowanie

Zebrane informacje wykorzystujemy przede wszystkim do realizacji zadań, dla których odwiedzili Państwo stronę internetową.
Dane gromadzone w Europie są przechowywane zgodnie z PKBR.
Podjęto wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do tych informacji. .
W każdej chwili możesz przeglądać, przechowywać i usuwać swoje dane osobowe.

"Cookies".

Twoja przeglądarka internetowa posiada wbudowaną funkcję przechowywania małych plików - "cookies" - które przechowują informacje umożliwiające witrynie internetowej rozpoznanie konta użytkownika. Nasza strona internetowa korzysta z tej możliwości, aby wzbogacić Twoje doświadczenie.
Masz możliwość wyłączenia plików cookie, ale jeśli to robisz, niektóre funkcje na stronie mogą być ograniczone.

Ujawnianie informacji

Nie ujawniamy żadnych danych osobowych uzyskanych na Państwa temat z tej strony osobom trzecim, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pola w formularzach rejestracyjnych lub formularzach konkursowych. Możemy również wykorzystywać te informacje, aby utrzymywać z Tobą kontakt i informować Cię o związanych z nami wydarzeniach.
Użytkownik będzie miał możliwość usunięcia się z dowolnej listy mailingowej lub podobnego urządzenia. Jeśli w jakimkolwiek momencie w przyszłości chcielibyśmy ujawnić informacje zebrane na tej stronie osobom trzecim, byłoby to możliwe tylko za Twoją wiedzą i zgodą.

Od czasu do czasu możemy przekazywać osobom trzecim ogólne informacje, na przykład liczbę osób odwiedzających naszą stronę internetową lub wypełniających formularz rejestracyjny, ale nie wykorzystamy żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować te osoby.

Zmiany w niniejszej Polityce

Wszelkie zmiany w naszej Polityce Prywatności zostaną zamieszczone tutaj i zastąpią tę wersję naszej polityki. Podejmiemy rozsądne kroki, aby zwrócić Państwa uwagę na wszelkie zmiany w naszej polityce. Jednakże, aby być po bezpiecznej stronie, sugerujemy, abyś przeczytał ten dokument za każdym razem, gdy używasz strony internetowej, aby upewnić się, że nadal spotyka się ona z Twoją aprobatą.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, wyślij do nas wiadomość e-mail na adres info at spiritoffuerteventura.com

Ostatnio zaktualizowana: 24.5.2018